for creative digitalsJobs

Lead Developer C# .Net

Amsterdam

Vacancy nr : 289

Your responsibilities

English text below Onze klant zoekt een gedreven Lead Developer die het developmentteam onder zijn of haar vleugels wil nemen.


Als Lead Developer ben je het aanspreekpunt voor collega Developers. Je hebt een sturende en coachende rol, maar werkt zelf ook mee aan het ontwikkelen of aanpassen van verschillende websites en .NET applicaties. Ondertussen weet je andere Developers te motiveren en enthousiasmeren en zorg je ervoor dat hun krachten op de juiste projecten worden ingezet. Je begeleidt junioren en medioren en helpt hen groeien.

Je werkt voornamelijk ‘inhouse’ en sterk in teamverband. Met collega’s van verschillende disciplines bedenk en ontwikkel je mooie, veelal duurzaam doordachte en praktische oplossingen voor onze klanten. Applicaties waaraan jij meewerkt zijn meestal maatwerk, zodat de klant de meest passende oplossing krijgt. Op het gebied van back-end development zorg je voor code reviews en test je ontwikkelde oplossingen. Je zet de technische koers uit en bewaakt technische grenzen. Tijdens projecten communiceer je regelmatig naar projectleiding, bewaak je informatieveiligheid en documenteer je het gemaakte werk. Daarnaast kom je met initiatieven en denk je continue na over het optimaliseren van werkprocessen. Je denkt actief mee over de werking van de ontwikkelstraat en ‘continuous integration setup’ en helpt met het selecteren van de beste softwareframeworks- en packages. Voor beheer maak je meestal gebruik van CMS Umbraco.
 

Wie we zoeken


We zijn op zoek naar een Lead Back-end Developer met minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol. Naast de vereiste kennis van C#, ASP.NET (MVC en WebApi), en REST API’s is de nodige ervaring op het gebied van Umbraco en .NET Core een grote pré. Ook heb je de nodige ervaring met HTML(5), CSS, Javascript en frameworks als JQuery, Angular en VuelS.

Je bent bekend met de ‘agile way of working’ (scrum) en spreekt Nederlands en/of vloeiend Engels.
Kun jij met deadlines omgaan, ben je communicatief vaardigheid en kun jij met je volle enthousiasme het developmentteam onder je vleugels nemen en verder te brengen? 


English Text.
 
Our client is looking for a driven Lead Developer who wants to take the development team under his or her wing.
 
As a Lead Developer you are the point of contact for colleague Developers. You have a guiding and coaching role, but you also contribute to the development or adaptation of various websites and .NET applications. In the meantime, you know how to motivate and inspire other Developers and ensure that their strengths are deployed on the right projects. You guide juniors and mediators and help them grow.
 
You work primarily "in-house" and strong in a team context. With colleagues from different disciplines you come up with and develop beautiful, often sustainably thought out and practical solutions for our customers. Applications that you cooperate with are usually tailor-made, so that the customer gets the most suitable solution. In the area of ​​back-end development you provide code reviews and test developed solutions. You set the technical course and you guard technical boundaries. During projects you regularly communicate to project management, monitor information security and document the work done. You also come up with initiatives and you constantly think about optimizing work processes. You actively contribute to the development of the development street and "continuous integration setup" and you help with selecting the best software frameworks and packages. You usually use CMS Umbraco for management.
 
Who we are looking for
We are looking for a Lead Back-end Developer with at least 2 years of experience in a similar role. In addition to the required knowledge of C #, ASP.NET (MVC and WebApi), and REST APIs, the necessary experience in the field of Umbraco and .NET Core is a big plus. You also have the necessary experience with HTML (5), CSS, Javascript and frameworks such as JQuery, Angular and VueJS.
 
You are familiar with the "agile way of working" (scrum) and you speak Dutch and / or fluent English.
Can you handle deadlines, are you communicative and can you take the development team under your wing with full enthusiasm and take it further?

Your competencies

apply for this job
Register Log in
Search vacancy