for creative digitalsJobs

Front-End Developer HTML/CSS/Jquery/Vue.JS

Amsterdam

Vacancy nr : 290

Your responsibilities

English Text below.  
Als Front-end Developer werk je in multidisciplinaire teams samen met o.a. User Experience Designers, Visual Designers en Product Owners. Met behulp van HTML, CSS en Javascript (JQuery) creëer je ervaringen voor alle digitale touch points. Je bent betrokken bij de apps, websites, portals, geavanceerde online campagnes en campagne websites voor onze klanten. Dit doe je in vanuit ons kantoor of op locatie bij de klant. 

Je bent een gemotiveerde en bevlogen Developer en deelt je passie, kennis en inzichten graag met collega’s en opdrachtgevers. Jij ziet front-end development niet alleen als baan, maar ook als jouw roeping. Waar je kunt, maak je kennis met de nieuwste technieken en experimenteer je met mogelijkheden om deze toe te passen. Die kans krijg je ons! 

Bij ons heerst een open cultuur en is er ruimte voor eigen initiatief. We maken tijd voor projecten waarin jij jezelf kunt ontwikkelen. Je zal deel uitmaken van een club bevlogen Developers en Designers. Een mooie balans tussen junioren, mediors en ervaren collega’s. Allemaal goed ín en gek ván hun vak.

 

Wie we zoeken


We zijn op zoek naar een collega met minimaal 3 tot 4 jaar relevante werkervaring. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een afgeronde HBO(+) opleiding in een passende richting. Máár talent en passie voor het vak vinden we belangrijker dan dat papiertje. 

Je hebt in ieder geval kennis van HTML, CSS, Javascript (JQuery) en Vue.js. Ervaring met Gulp, andere front-end frameworks (Angular of React) en back-end technologieën (.NET of Node.js) is een pré. Daarnaast ben je gewend om te werken in agile of scrum en heb je ervaring met dashboarding omgevingen (ook wel mijn-omgevingen genoemd). 

Ben je resultaatgericht, pragmatisch en communicatief vaardig? Dan willen we graag kennismaken!
 

Wat wij bieden


Je komt te werken in ons prachtige nieuwe pand. Een dynamische en inspirerende omgeving waarin we respectvol en plezierig met elkaar omgaan. We zijn trots op onze platte organisatiestructuur die voor open communicatie en korte lijntjes zorgt. Naast een mooi arbeidsvoorwaardenpakket, carrièreperspectief en opleidingsmogelijkheden bieden we stoelmassages, verzorgen we elke dag een uitgebreide lunch en borrelen we elke vrijdag aan onze eigen Bar.

English Text

 
As a Front-end Developer you work in multidisciplinary teams with, among others, User Experience Designers, Visual Designers and Product Owners. With the help of HTML, CSS and Javascript (JQuery) you create experiences for all digital touch points. You are involved in the apps, websites, portals, advanced online campaigns and campaign websites for our customers. You do this from our office or on location at the customer.
 
You are a motivated and enthusiastic Developer and would like to share your passion, knowledge and insights with colleagues and clients. You see front-end development not only as a job, but also as your calling. Where you can, you become acquainted with the latest techniques and you experiment with possibilities to apply these. You get that chance!
 
We have an open culture and there is room for initiative. We make time for projects in which you can develop yourself. You will be part of a club of passionate Developers and Designers. A nice balance between juniors, mediors and experienced colleagues. All good at it and crazy about their profession.
 
Who we are looking for
We are looking for a colleague with at least 3 to 4 years relevant work experience. Our preference is for someone with a completed HBO (+) education in a suitable direction. But talent and passion for the profession are more important to us than that piece of paper.
 
You have knowledge of HTML, CSS, Javascript (JQuery) and Vue.js. Experience with Gulp, other front-end frameworks (Angular or React) and back-end technologies (.NET or Node.js) is an advantage. In addition, you are used to working in agile or scrum and you have experience with dashboarding environments (also known as mine environments).
 
Are you result-oriented, pragmatic and communicative? Then we would like to meet you!
 
What we offer
You will work in our beautiful new building. A dynamic and inspiring environment in which we treat each other with respect and pleasure. We are proud of our flat organizational structure that ensures open communication and short lines of communication. In addition to a good package of employment conditions, career prospects and training options, we offer chair massages, we provide an extensive lunch every day and we have a drink at our own Bar every Friday.


 

Your competencies

apply for this job
Register Log in
Search vacancy